Giấy Kraft: nổi trội với Khả năng Chống Nước, Thấm Nhiễu và Độ Bền Cao

giay kraft

1. Gii thiu v Giy Kraft

Giy kraft là loi giy ph biến, đưc s dng rng rãi trong nhiu lĩnh vc. Nó đưc s dng đ chế to tng sn phm ca nhiu doanh nghip khác nhau, chng hn như đóng gói, bao bì, vt liu xây dng, tờ rơi, tô giấy, ly giấy là 2 sản phẩm đang ngày càng sử dụng chất liệu kraft

Giy kraft đưc sn xut t dây chuyn giy thô, cung cp đến nhng nhà máy nh, nhng nhà máy ln ca các công ty khác nhau. Giy kraft đưc to ra bng cách s dng máy móc, phn mm, công ngh tiên tiến và các k thut khác.

2. Cácng dng thông dng ca Giy Kraft

Trong quy trình sn xut, giy kraft s đưc x lý bng các phương pháp khác nhau như làm mm, rut, làm cng, đưc sp xếp vào các hp, và nhiu hơn na. Giy kraft có nhiu ưu đim v kh năng chng nưc, chng thm hút, chng thm nhiu, và chngn. Nó có th đưc s dng bn vng trong các môi trưng khc nghit. Nó cũng có th d dàng gp li, vì vy rt thích hp đ s dng như bao bì. Ngoài ra, các lp giy kraft có th đưc nha hoc làm m bng máy in, có th đưc in lên bng mc in hoc đưc tô màu, hoc đưc to ra bng các b mt cnh tranh và kh năng bo v.

Ngoài ra, giy kraft còn có th đưc s dng đ chế to b mt cng và b mt mm. Vì vy, nó có th đưc s dng đ làm ca s, bìa sách, bàn làm vic, t rơi và đặc biệt là làm ly giấy tô giấy đang ngày càng được đặt số lượng nhiều. 

Đ rút ngn đưc thi gian s dng giy kraft, mt s công ty đã bt đu s dng công ngh inn nhanh. Inn nhanh s giúp gim chi phí cho các doanh nghip, và cũng giúp tăng tc đ sn xut.

Tng quan, giy kraft là mt loi giy ph biến và linh hot, đưc s dng cho nhiu mc đích khác nhau. Giy kraft còn có th đưc s dng đ inn, dng hình, và to ra nhng hp, t rơi, v

kraft paper cup

3. Cách la chn Giy Kraft phù hp

Khi la chn giy kraft, bn cn phi cân nhc v mt s yếu t như đ dày và đ mng, đ bn ca vt liu, công dng ca giy, cũng như mc đích s dng. Giy kraft có th có đ dày khác nhau, t mng đến dày. Giy kraft có th làm t các vt liu khác nhau như giy kim loi, giy nha, giy la, giy bc, giy thm nưc, giy b tr và giy lamina.

Bn cũng cn phi xem xét đ bn ca vt liu giy kraft

Nếu bn mun s dng giy kraft đ bao bì hàng hóa, bn cn chn giy bn và có đ dày tt. Nếu bn mun s dng giy kraft đ làm tài liu, bn nên chn giy mng hơn và có đ bn cao.

4. Các công ngh mi v Giy Kraft

 Công ngh inn mi cũng đã giúp ci thin đ tương phn ca hìnhnh đưc in trên giy kraft. Các công ngh này cũng đã cho phép s dng các màu sc khác nhau trên giy kraft, giúp to ra nhng sn phm đc đáo và tuyt đp hơn.

Giy kraft là mt loi giy có th đưc s dng đ bao bì, cha các sn phm hoc làm tài liu, giy inn. Nó có th làm t các cht liu như giy nha, giy kim loi, giy bc, giy la, giy thm nưc, giy lamina và giy b tr khác. Nó có th có màu sc và kích thưc khác nhau, và cũng có th d dàng làm mng hoc dày hơn. S linh hot, bn vng và đ bn ca giy kraft làm cho nó là mt la chn tuyt vi cho nhiung dng khác nhau.